Jawatankuasa Pengurusan Sekolah

 

PENGERUSI
Tuan Haji Mahir bin Mohamad
Pengetua
 
 
NAIB PENGERUSI I
 
Puan Napisah binti Salleh
Penolong Kanan Pentadbiran
 
 
NAIB PENGERUSI II
 
Encik Sofi bin Aziz
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
 
 
NAIB PENGERUSI III
 
Puan Hasnida binti Hashim
Penolong Kanan Kokurikulum