Jawatankuasa Hal Ehwal Murid

Pengerusi
Encik Abd Ghani bin Abidin
Penolong Kanan
Pemangku Pengetua

Naib Pengerusi
Encik Abd rahim bin Ismail
Penolong Kanan HEM