Ahli Jawatankuasa

 

Pengerusi

Encik Abd Ghani bin Abidin
Penolong Kanan ( Pemangku Pengetua)

Setiausaha

Puan Ruslah binti Abd Rashid

Ahli-ahli

Guru-guru Kanan
Ketua-ketua Panitia