Bahasa Melayu

 

Ketua Panitia Shaflina binti Shahabudin
   
Setiausaha  
   
Ahli-ahli  
   
   
   
   
Guru Mata Pelajaran
   
Tingkatan 1  
   
1 Ikram  
1 Ihsan  
1 Mawaddah  
1 Fatonah  
1 Hikmah  
   
Tingkatan 2  
   
2 Ikram  
2 Ihsan  
2 Mawaddah  
2 Fatonah  
2 Hikmah